ÚVOD - KLÍČ K ŽIVOTU - KONSTELACE - REIKI - ASTROTYP - KURZY - OHLASY - O MNĚ - CENÍK - KONTAKT

  PORADNA KLÍČ K ŽIVOTU 
Sebepoznávání - Hledání cesty - Osobní pohoda - Zdraví - Rodina - Vztahy - Práce - Peníze - Podnikání

 


Podmínky účasti na seminářích
Platí pro kurzy, semináře, přednášky pořádané Janem Peterkou, IČ 41745337

PŘIHLÁŠENÍ / PLATBA / STORNO PODMÍNKY / PODMÍNKY ÚČASTI / OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášení

Přihlásit se se můžete mailem nebo prostřednictvím sms na kontaktech uvedených ZDE
Do přihlášky uveďte:
název kurzu
jméno a příjmení
mailovou adresu
telefonní číslo

Výjimkou jsou kurzy v domě osobního rozvoje Maitrea, kde využijte online formulář uvedený na stránkách Maitrei, odkaz na něj naleznete v popisu kurzu.

Platba

Semináře s platbou kurzovného v den konání semináře
Po odeslání přihlášky pošle pořadatel potvrzení o jejím přijetí. Tímto potvrzením vzniká závazná rezervace místa. Kurzovné se platí v den konání, na místě, v hotovosti, nejlépe 15 minut před seminářem.

Semináře s platbou zálohy nebo celé částky kurzovného předem
Po odeslání přihlášky pošle pořadatel potvrzení o přijetí přihlášky spolu s podklady k platbě zálohy, či celé částky kurzovného. Závazná rezervace vzniká zaplacením zálohy nebo celé částky kurzovného na uvedený účet pořadatele. V případě zálohy proběhne doplatek kurzovného v hotovosti, v den konání semináře, přímo na místě, nejlépe 15 minut před seminářem.


Storno podmínky

Odhlásíte-li se do 10 dnů před začátkem semináře, vrací se kurzovné v plné výši přijaté platby.

Semináře s kurzovným či zálohou do 600,-Kč
Odhlásíte-li se v kratší lhůtě než 10 dnů před začátkem kurzu, v jeho průběhu nebo po skončení z jakýchkoliv důvodů, je zaplacené kurzovné nevratné a nepřevoditelné v plné výši. Můžete za sebe poslat náhradníka, pokud o tom dáte předem vědět.

Semináře s kurzovným či zálohou přesahujícím 600,-Kč
Odhlásíte-li se v kratší lhůtě než 10 dnů před začátkem kurzu, v jeho průběhu nebo po skončení z jakýchkoliv důvodů, je nevratná a nepřevoditelná částka 50% z ceny či zálohy, 50% vám bude vráceno zpět. V den začátku semináře, v jeho průběhu či po skončení vrácení kurzovného odpadá. Náhradníka je možné za sebe poslat, pokud dáte předem vědět.

U některých kurzů mohou platit jiné storno podmínky. V těchto případech s nimi budou zájemci o účast předem seznámeni.

Podmínky účasti

 • Účast na semináři i jakémkoliv cvičení je dobrovolná.

 • Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

 • Účastník nese po celou dobu trvání semináře za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost.

 • Účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat pravidla průběhu semináře podle pokynů pořadatele.

 • Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému,
  či emocionálnímu zatížení.

 • V případě, že je klient v jakémkoliv léčení, je vhodné informovat svého lékaře či terapeuta o záměru navštívit seminář.

 • V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

 • Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.).

 • Účastník stvrzuje, že nemá závažné infekční onemocnění.

 • Účastník bere na vědomí, že semináře, které pořádá Jan Peterka, jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie a nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

 • Účastník stvrzuje, že nebude pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu celého semináře.

 • Pokud se účastník v průběhu semináře rozhodne z jakéhokoliv důvodu ukončit svojí účast, platba za seminář nemusí být vrácena.

 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na semináři, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude vrácena celá nebo adekvátní-poměrná část kurzovného a to nejpozději do 7 dnů po skončení semináře, dle posouzení pořadatele.

 • Účastník se zavazuje nepořizovat na semináři žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.

 • Účastník se zavazuje k mlčenlivosti o osobních, citlivých a intimních informacích týkajících se jiných účastníků semináře.

 • Zasláním přihlášky účastník potvrzuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami a je si vědom, že jsou vyloučeny jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné a nehmotné škody způsobené účastí na semináři.

Nakládání s osobními údaji

Podrobné informace o nakládání s poskytnutými osobními údaji naleznete ZDE.

 

 

Tel.: 603 802 527,  Email:  kurzy-terapie(zavinac)janpeterka.cz
www.janpeterka.cz